دبستان پسرانه همکلاسی آموزش پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

مژده ایـــدل کــه مـهــیــن آیـت یــزدان آمــد         مــشــعــل راه هـدا خـتــم رســـولان آمـد

تـا زنـــده پـــرچـــم تــوحـیــد بـهـر بـــام و دری        بـهـر نــابـودی اصــنـــام شــتــابـان آمــد

مـسـلـمـیـن را بـده از قـول خــــداونـــد نــویـــد       اشــرف خـلـق جـهـان نـیـر تــابـــان آمـد